Trung tâm đào tạo Trung tâm đào tạo

Trung tâm đào tạo

Với phương châm “ Đặt chất lượng đào tạo lên hàng đầu”, công ty xuất khẩu lao động JVC không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo cho thực tập sinh. Chúng tôi không chỉ đầu tư vào cơ sở vật chất, mà còn chú trọng đầu tư vào chương trình đào tạo và đội ngũ giáo viên.

Hiện nay, trung tâm đào tạo của công ty xuất khẩu lao động JVC được đánh giá là trung tâm quy mô, được đầu tư cơ sở vật chất. Để đảm bảo việc học tập và sinh hoạt cho thực tập sinh, công ty JVC đầu tư 2 trung tâm đào tạo hiện đại với khả năng đào tạo lên tới gần 1,000 thực tập sinh.