Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn

JVC định hướng phát triển ngay từ những ngày đầu thành một công ty kiểu mẫu trong lĩnh vực phái cử Thực tập sinh sang Nhật Bản và Châu Âu. Với năng lực quản trị , điều hành cùng kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm , JVC sẽ không ngừng sáng tạo đổi mới các giải pháp trong kinh doanh nhằm thực hiện hóa câu SLOGAN: Bứt phá để thành công – nhằm đưa công ty trở thành địa chỉ tin cậy tuyệt đối với khách hàng trong và ngoài nước.'

Tầm nhìn

SỨ MỆNH

Vì một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả Thực tập sinh của JVC .

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI